Online teksten

A BD E F G H I  J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

 

 

A

Alison, James, De blindgeborene en de ondermijning van de zonde door de Schepper. Vertaling van The man blind from birth and the Creator's subversion of sin.

Avery, Vanessa, Jewish Vaccines Against Mimetic Desire: René Girard and Jewish Ritual.

 

B

Bailie, Gil, [ingezonden brief] Opmerkingen bij debat over geweld en religie, NRC Handelsblad, 18 juli 2007 [English]

Berge, Gied ten, Weg uit de 'war on terrorism'
--, Interview met André Lascaris

Berge, Gied ten en Simon Simonse, Slachtoffers geven ons vrede

Bos, Arie, Hoe komen we aan spiegelneuronen?, hoofdstuk uit Mijn brein denkt niet, ik wel.

Bulterman-Bos, Jacquelien, Teaching Diverse Learners (2004)
--, Bij de groep horen: hoe de imitatietendens het leraren moeilijk kan maken om adaptief onderwijs vorm te geven

Buys, Erik, Toespraak bij de voorstelling van Vrouwen, Jezus en rock'n-roll (2009)
--, Van Genesis tot Eminem, interview naar aanleiding van Vrouwen. Jezus en rock'n-roll (2010)
--, Deceit, desire and the graphic novel, over de graphic novel Watchmen (2011) 
--, Black Swan, filmfiche (2013)


D

Duyndam, Joachim, Verslag conferentie From Animal to Human: Rethinking the Evolutionary Interface (Cambridge, 16-17 okt 2009)


 

E

Eggen, Wiel, The Gender of the Crucified
--, Sing: "Precious shouts of murderous crowds"
--, Adam's (ir)religious finger
--, Jn 8:1-11, A finger writing down the history. On dialogue beyond canonicity
--, Evangelion, religion in God's face: African and Semitic con-frontation
--, Ik ben, gekeeld sinds het wereldbegin. Een worsteling met het slachtoffersyndroom
--, Swaffle: divine prehension offering truth?
--, Gender en mimetische theorie in het Islam debat
--, The offer of unforgiving mimesis - presentation at the 2014 COV&R conference 2014 on the relation Girard-Marion, edited and augmented with an excursion on: The Trinity
--, Sprekend vanuit de periferie - Uit de bundel: Christenen in Ontwikkeling, Oegstgeest 1986. p. 89-105
--, Girard’s Gender Neutrality and Faithful Feminism
--, The use and abuse of the scapegoat
--, Emulating a kindhearted incarnation
--, Proffering Poverty: An Augustinian-Girardian meditation
--, Where water was, I am: Baptising narcissistic mimesis
--, The Banda Infanta: On Gender's Unspeakable Truth - verschenen in Studia Gdanskie tom XLII, 2018
--, Infanta Generated by Di-ego - gepresenteerd op de GA-conferentie in Warschau 2018
--, "Me too, I am memetic horror": On Mimetic Kenosis - gepresenteerd op de GA-conferentie in Warschau 2018


Elias, Michael, Het culturele geheugen van René Girard
--, De metafoor van de zondebok
--, Taboe in taal
--, The Mimetic Praxis of Riddles and TV Quizzes
--, Rechterraadsels of De twee gezichten van de zondebok
--, Neck Riddles: The Two Faces of the Scapegoat
--, Kwade aandrift (jetser hara) en mimetische begeerte (2007)
--, De cultuur van "Ik ben lekker stout' (2008)
--, Evil Impulse (yetzer ha-ra) and Mimetic Desire (2009)
--, Slachtoffers van slachtoffers? - Mimetische crisis in het heilige land vanuit een sociolinguïstische optiek (2010)
--, Victims of Victims? - The Mimetic Crisis in the Holy Land from a Sociolinguistic Persepective (2010)
--, Dertig jaar discussie over de mimetische theorie van René Girard: Redevoering uitgesproken bij het dertigjarig jubileum van de Girard Studiekring (2011)


G

Geerts, Jan, Religie en geweld
--, Toelichting bij Genesis 22

  

H

Haar, Gerda van de, Adam is gevallen. Vondels Lucifer en de inzichten van Girard
--, Moreel lezen. De ontledende blik van René Girard

Haar, Huub ter, De zondebok Jozef: Een toepassing van de theorie van het zondebokmechanisme van René Girard op het Jozef-verhaal

Hogebrink, Annego, Geweld: oorzaken en mechanismen

Hoogsteder, Nancy, Franz Kafka: mimesis en geweld


K

Kaptein, Roel, Op de weg der vrijheid

Keijzer, Nico De Deense karikaturen: vrije meningsuiting of strafbare godslastering?
--, A Girardian View of the Criminal Justice System

Keukelaere, Philippe de, Wat Marie Soufferaen in 1695 overkwam, of een verijdeld heksenproces (I) & (II)

Keukelaere, Simon de, Imitatie, intentie en geweld

Kloosterboer, Dirk, recensie van Girard (1994)

Koning, Nico, Het is de triomf van de terrorist om als gelijke erkend te worden, Sophie 2015 nr. 6

Korfage, Joanna, Over de zondebok, de ander en de massa


L

Lascaris, André, De medemens als model en obstakel
--, Geef vooral de ander de schuld
--, New Creation Metaphors?
--, Peace Education
--, René Girard onder de filosofen
--, Economies and Human Desire
--, Naar een klas zonder zondebok
--, Mimesis and difference, creation and ecology
--, Vergelding en vergeving in bijbels-theologisch perspectief
--, Hans Achterhuis over het geweld (2008)
--, Healing symmetries? Paradox and the mimetic theory (2009)
--, Recensie van Erik Buys, Vrouwen, Jezus en rock-'n'roll (2010)
--, Wat is de mimetische theorie van René Girard? Resumé uitgesproken bij het dertigjarig jubileum van de Girard Studiekring (2011)
--, Fragmenten uit Neem uw verleden op: over vergeving en vergelding (1999) 


Launspach, Els, Schurk of Zondebok? Confronterende vragen over Shakespeare's Richard III (2008)
--, Reading Shakespeare´s King Richard III against the grain (2009)
--, De donkere kamer van Hermans interview met Sonja Pos naar aanleiding van Dorbeck is Alles! (2010)
--, Lesproject Midzomernacht 
--, Nieuwe vragen over Hamlet, lezing gegeven in De Kapel, Bloemendaal, 19 juni 2016

Lemm, Robert, recensie van Je vois satan tomber comme l'éclair
--, Over Joseph de Maistre

 

M

Maistre, Joseph de, (slot van) De avonden in Sint Petersburg

Mulder, Frank, Rivaliteit is besmettelijk, interview met Michael Elias over de problematiek in het Midden-Oosten
--, Geweld heeft altijd een uitlaatklep nodig, interview met Paul Dumouchel
--, De eindtijd is begonnen, interview met Benoît Chantre
--, Menschen zijn geen Brüder, De Groene Amsterdammer 26-1-2016
--, Menschen worden geen Brüder, Sophie 2015 nr. 6

 

O

Otten, Willem Jan, Beginzucht: Girard, Lucifer, Petrus, Tweede Girardlezing 4 november 2016
Oughourlian, Jean, Samenvatting Genese du desir

 

P

Pos, Sonja, Het ontstaan van vervolging en geweld
--, Bemiddelaar en zondebok in W.F. Hermans' De donkere kamer van Damokles
--, Dorbeck is alles! Thema's, motieven en compositie in enkele romans en verhalen van W.F. Hermans, bezien vanuit de theorie van René Girard over navolging, rivaliteit en zondebokmechanisme
--, The Way to More Insight and Personal Freedom, bijdrage tot For René Girard: Essays in Friendship and in Truth
--, De donkere kamer van Hermans (2010), interview naar aanleiding van de publieksuitgave van Dorbeck is Alles!
--, Worden als je held - lesbrief in het kader van Nederland leest 2012S

Savert, Daan, In het begin was de moord, René Girard en het bloed aan de handen van God

Schoffeleers, Mathijs, Waarom God maar één been heeft
--, Twins and unilateral figures in Central and Southern Africa
Schoffeleers, Mathijs en Michael Elias, De zondebok als ambigue persoonlijkheid: Jefta


Serres, Michel, Samenvatting Respons op intreerede René Girard Académie française (2005) 

Simonse, Simon, Nature, human nature and the mimetic theory
--, Recensie Girard, Les origines de la culture
--, De slaperigheid van koning Fadyet - Regicide en het zondebokmechanisme in de Nilotische Soedan, eerder verschenen in Mimese en Geweld (1988)
--, The burst and the cut stomach -The Metabolism of Violence and Order in Nilotic Kingship, eerder verschenen in Nilo-Ethiopian Studies, vol 2 (1994)
--, Mimesis, Schismogenesis and Catastrophe Theory, eerder verschenen in Synthesis: Chaos in the Humanities (1995)
--, Tragedy, Ritual and Power in Nilotic Regicide, eerder verschenen in The Character of Kingship (2005)
--, Kings and gods as ecological agents, eerder verschenen in Contagion vol. 12-13 (2006)
--, Sacrifice as a Game Changer between Negative and Positive Reciprocity, eerder verschenen in The Ambivalence of Sacrifice (2013)
--, Can we be at peace without sacrifice-copy under scrutiny, eerder verschenen in The Actuality of Sacrifice, Past and Presence (2014)
--, Voorwoord tot Kings of Disaster, door Mark Anspach
--, Samenvatting Kings of Disaster
--, The king, focus of suspense, lever of consensus & inventor of the state, Kings of Disaster chapter 1
--, The metabolism of order and violence - The king's stomach at work, Kings of Disaster chapter 19

 


Stein, Yoram, artikelen over Girard in Trouw

Stern, Ernst, Afzien van geweld als machtsmiddel


T

Tol, Anthony, Over René Girard: mimesis, geweld, zondebok, religie

V

Van Coillie, Geert, Nabootsing, rivaliteit en religie
--, Autarkie en rivaliteit. De homerische held en de schone dood
--, Homerus' wedstrijd. Rivaliteit, geweld en zondebokdenken bij Nietzsche
--, Paradigma en paradox: René Girard en de mimetische hypothese in de antropologie
--, Antigone: Mimetic violence, tragedy and ethics
--, Homer on Competition: Mimetic Rivalry, Sacrificial Violence and Autoimmunity in Nietzsche
--, Geweld, autoriteit en dialoog: Aanzet tot een mimetische pedagogiek

Van Oort-Hall, Melanie, Murder, Suicide and Self-Divinization in the Media Age
--, 'I teach you the Superman…': Self-Sacrifice and the Alchemical Creation of Nietzsche’s Übermensch
--, Your Fifteen Minutes of Fame: Facebook and the Mimetic Contagion of Disconnect
--, Giordano Bruno and his Inquisitor: The Manipulator of Mimetic Rivalry confronts Sainthood in Progress
--, Dissertation Summary: The Gods of Destruction and the Creation of the New Age: Self-Sacrifice and Self-Divinization in Holistic Esotericism from Antiquity to Modernity
--, Heroic Enthusiasts: Spirituality and Nihilism in European Thought


Vorstenbosch, Berry, Wat de ander mij aandoet. Emmanuel Lévinas, René Girard en de alteriteit
--, Against the grain: Mimetic Theory and the case of Boris Godunov
--, Mimetische Theorie & Le sacre du printemps van Igor Stravinsky
--, Van Genesis tot Eminem, interview met Erik Buys naar aanleiding van zijn Vrouwen, Jezus en rock'n-roll (2010)
--, Homoseksualiteit als onderdeel van de Schepping, over James Alison
--, De onderbroken dans: muziek en de afstand tot het sacrale, over Nidesh Lawtoo's The Phantom of the Ego
--, Derrida, Girard and the involvement of personal life in theory, presentatie COV&R 2014

 

 

W

Weigand, Hans, René Girard
--, Waarheid en leugen in de roman
--, Complexe mimetische systemen
--, Lichaamscultus en rivaliteit
--, De actualiteit van Jezus' offer, verschenen in het Christelijk Weekblad onder de titel: De zondebok betaalt de prijs
--, Onthullen wat verborgen was: Aanzet tot een mimetische hermeneutiek, verschenen in Soteria 31(1), maart 2014
--, De mimetische begeerte, verschenen in lustrumbundel van Ichthus Rottedam, Beyond the American dream (Oktober 2014)
--, Begeerte heeft ons aangeraakt, Sophie 2015 nr. 6
--, De onzichtbare hand, RADIX 45(1), 2019 

 

Wiersinga, Herman, Geweld-bevorderend christelijk geloof
--, Recensie van Ernst Stern, Wat zal men doen?


Z

Zonnenberg, Luc, De mimetische theorie en de ontwikkelingen in het onderwijs