René Girard - interviews en optredens in Nederland en België

 

Nederland, 1983

De eerste keer dat René Girard in Nederland optrad. Hij hield toen een serie lezingen.

Uitreiking eredoctoraat VU Amsterdam - 1985

 • De VU in Amsterdam was de eerste universiteit die René Girard een eredoctoraat verleende. De plechtigheid vond plaats op 21 oktober 1985. 
 • Uitreiking eredoctoraat
  Kort Franstalig fragment tijdens de Dies Natalis Vrije Universiteit Amsterdam 1985 - Erepromotor: Prof. Aron Kibédi Varga, (Franse letteren).
 • "De eeuwige zondebok" - IKON TV-interview, 1985, 45 minuten.
  Video met Nederlandse ondertiteling. Het interview start na een inleiding van 2 minuten
  (© IKON Televisie – mimeticmargins.com)

 
Uitreiking eredoctoraat UFSIA Antwerpen - 1995

 • "Geweld en offer" - KTRO-interview, 1995, 58 minuten.
  Een tweede in het Nederlands ondertiteld interview met René Girard over mimetische begeerte en het zondebokmechanisme. Dit interview vond plaats kort nadat hij het eredoctoraat had gekregen van de Universiteit Antwerpen.
  (© KTRO – mimeticmargins.com)
   

Andere interviews

 • Guido van Heeswijck en Peter van Olmen, "Wie is bang van Virginia Woolf? Interview met René Girard", Streven (februari 1996), 101-115. Herdrukt in: Paul Pelckmans en Guido Vanheeswijck (red.), René Girard. Het labyrint van het verlangen (Kapellen: Pelckmans, Kampen: Kok Agora, 1996).
 • Ger Groot, "Mensen zijn tweedehands. Gesprek met René Girard", in: Ger Groot, Twee zielen (Nijmegen: SUN, 1998), pp. 59-76.
 • Hans Weigand, "Interview met René Girard", in: Hans Weigand (red.), Na-apers en zondebokken. Over waarheid en leugen in de roman (Utrecht: ICS; Zoetermeer: Boekencentrum, 2001), 22-25.
 • Thomas Regnier, "De noodzakelijke terugkeer tot de bijbel"
  Eigen vertaling van "Le nécessaire retour à la Bible", Magazine littéraire 433 (2004), 98-103).