Inleiding

 

De zogenoemde 'mimetische theorie' van Girard kent enkele begrippen die als een rode draad door zijn hele werk lopen: mimesis en begeerte, rivaliteit, conflict en crisis, zondebok, religie. Ze vormen de bouwstenen voor een cultuurscenario, dat de geschiedenis van mythen, riten, offers en geweld wil begrijpen, in een poging verhalen en gebeurtenissen van de nieuwe tijd te verklaren. De theorie is niet in één discipline te vangen en koppelt bijvoorbeeld analyses van literaire werken aan gegevens uit de antropologie, vergelijkt passages uit de evangeliën met Azteekse mythen en brengt het koningschap in verband met zondebokrituelen.

 

De mimetische theorie