Publicaties in pdf-formaat op deze site

 

Publicaties in het Nederlands of van Nederlandstalige auteurs
dat zich baseert op, gebruik maakt van of zich verzet tegen
de mimetische theorie van René Girard:
boeken, artikelen, scripties, dissertaties, recensies, papers, colleges ...

- mail eigen werk naar de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. -

 

A BD E F G H I  J K L M N O PR S T U V W X Y Z

 

 


A

Alison, James, De blindgeborene en de ondermijning van de zonde door de Schepper. Vertaling van The man blind from birth and the Creator's subversion of sin.

 


B

Bailie, Gil, [ingezonden brief] Opmerkingen bij debat over geweld en religie, NRC Handelsblad, 18 juli 2007.

Berge, Gied ten, Weg uit de 'war on terrorism'.
--, Interview met André Lascaris.

Berge, Gied ten en Simon Simonse, Slachtoffers geven ons vrede.

Bos, Arie, Hoe komen we aan spiegelneuronen?, hoofdstuk uit Mijn brein denkt niet, ik wel.

Bulterman-Bos, Jacquelien, Teaching Diverse Learners (2004).
--, Bij de groep horen: hoe de imitatietendens het leraren moeilijk kan maken om adaptief onderwijs vorm te geven, Pedagogische Studien 84: 3 (2007). 

Buys, Erik, Toespraak bij de voorstelling van Vrouwen, Jezus en rock'n-roll (2009).
--, Van Genesis tot Eminem, interview naar aanleiding van Vrouwen. Jezus en rock'n-roll (2010).
--, Deceit, desire and the graphic novel, over de graphic novel Watchmen (2011).
--, Black Swan, filmfiche (2013).D

Dancet, Joost, 'The Great Gatsby' - een hoogst ironisch, Bijbels-moralistisch verhaal over de wondere wereld van lust en liefde - er is ook een Engelse versie.
--, 'Ode aan Joy' - een bespreking van een gedicht van Benno Barnard.
--, 'Leeuwenkuil' - een bespreking van een gedicht van Ivo van Strijtem.
--, 'Daniël in de leeuwenkuil' – een Girardiaanse lezing.
--, Joost van den Vondel, Het eerste bedrijf van Vondels 'Lucifer' – de wortels van het kwaad.
--, Sophocles, 'Oedipus Rex' - Gisteren held, vandaag zondebok. Gebaseerd op een close reading van de Nederlandse vertaling van het toneelstuk door Evert Straat

Duyndam, Joachim, Verslag conferentie From Animal to Human: Rethinking the Evolutionary Interface (Cambridge, 16-17 okt 2009).
--, Introduction to the COV&R 2023 panel Religion, Madness, and Mimetic Theory (Parijs, 16 juni 2023)
--, Extroduction to the COV&R 2023 panel Religion, Madness, and Mimetic Theory (Parijs, 16 juni 2023)

 


E

Eggen, Wiel, The Gender of the Crucified.
--, Sing: "Precious shouts of murderous crowds".
--, Adam's (ir)religious finger.
--, Jn 8:1-11, A finger writing down the history. On dialogue beyond canonicity.
--, Evangelion, religion in God's face: African and Semitic con-frontation.
--, Ik ben, gekeeld sinds het wereldbegin. Een worsteling met het slachtoffersyndroom - Lezing UvH, 2007.
--, Swaffle: divine prehension offering truth?
--, Gender en mimetische theorie in het Islam debat.
--, The offer of unforgiving mimesis - presentation at the 2014 COV&R conference 2014 on the relation Girard-Marion, edited and augmented with an excursion on: The Trinity.
--, Sprekend vanuit de periferie - Uit de bundel: Christenen in Ontwikkeling, Oegstgeest 1986. p. 89-105.
--, Girard’s Gender Neutrality and Faithful Feminism.
--, The use and abuse of the scapegoat.
--, Emulating a kindhearted incarnation.
--, Proffering Poverty: An Augustinian-Girardian meditation.
--, Where water was, I am: Baptising narcissistic mimesis.
--, The Banda Infanta: On Gender's Unspeakable Truth - verschenen in Studia Gdanskie XLII, 2018.
--, Infanta Generated by Di-ego - gepresenteerd op de GA-conferentie in Warschau 2018.
--, "Me too, I am memetic horror": On Mimetic Kenosis - gepresenteerd op de GA-conferentie in Warschau 2018.
--, A monadic prelate without divine rival. On Girard's bifurcated focus - gepresenteerd op de COV&R conferentie in Innsbruck 2019.
--, Girard for a Prophetic Trialogue - bijdrage voor COV&R Bulletin juni 2022.
--, Girard voor een gelovige trialoog - presentatie voor de kringbijeenkomst van 30 sept 2023.
--, Girard voor de hoognodige trialoog - herziene presentatie voor de kringbijeenkomst van 30 sept 2023

Elias, Michael, Het culturele geheugen van René Girard (1985).
--, De metafoor van de zondebok (1992) in: Lascaris en Weigand (1992), 21-32.
--, Taboe in taal (1992).
--, The Mimetic Praxis of Riddles and TV Quizzes (1985).
--, Rechterraadsels of De twee gezichten van de zondebok - Dissertatie Universiteit Utrecht (1998).
--, Neck Riddles: The Two Faces of the Scapegoat (1998).
--, Kwade aandrift (jetser hara) en mimetische begeerte (Lezing UvH, 2007).
--, Evil Impulse (yetzer ha-ra) and Mimetic Desire (2009).
--, Slachtoffers van slachtoffers? - Mimetische crisis in het heilige land vanuit een sociolinguïstische optiek (2010).
--, Victims of Victims? - The Mimetic Crisis in the Holy Land from a Sociolinguistic Persepective (2010).
--, Dertig jaar discussie over de mimetische theorie van René Girard: Redevoering uitgesproken bij het dertigjarig jubileum van de Girard Studiekring (2011).
--, Rivaliteit, conflict en dialoog (2013).
--, Cultuur volgens René Girard - Lezing voor de Littéraire Tafel van Sociëteit De Witte, Den Haag (2019).
--, Response op de vierde Girardlezing gegeven door Marcel Poorthuis - De vierde Girardlezing werd gegeven in de vorm van een zoomwebinar (2020).
--, De ander in mij - Bijdrage aan Opinitis: Het (on)vermogen tot zelfstandig oordelen (2021).
--, Inleiding - bij de herziene vertaling van René Girards De romantische leugen en de romaneske waarheid (2022).
--, Over Shakespeare en Girard, n.a.v. As You Like ItLezing van Michael Elias en Maarten Knoester voor de Littéraire Tafel van Sociëteit De Witte, Den Haag (2022).
--, A Patchwork of Non-integrated OthersVoordracht bij het panelgesprek over Madness, Religion and Mimetic Theory tijdens de COV&R in Parijs (2023).


G

Geerts, Jan, Religie en geweld.
--, Toelichting bij Genesis 22.

Girard, René, IKON interview 1985.
--, Eredoctoraat Vrije Universiteit 1985.
--, Samenvatting redevoering bij René Girards opname in de Académie française op 15 december 2005.
--, Samenvatting La Violence et le Sacré.
--, Samenvatting Celui par qui le scandale arrive.
--, Samenvatting La route antique des hommes pervers.
--, Samenvatting Les origines de la culture.
--, Samenvatting Je vois Satan tomber comme l'éclair.
--, Vertaling Hoofdstuk 1 van Mensonge romantique et vérité romanesque.
--, De noodzakelijke terugkeer tot de bijbel. Interview met Thomas Regnier, vertaling Michael Elias.

 


H

Haar, Gerda van de, Adam is gevallen. Vondels Lucifer en de inzichten van Girard - Nota doctoraalcollege Moderne Nederlandse letterkunde, 2001.
--, Moreel lezen. De ontledende blik van René Girard.

Haar, Huub ter, De zondebok Jozef: Een toepassing van de theorie van het zondebokmechanisme van René Girard op het Jozef-verhaal.

Hogebrink, Annego, Geweld: oorzaken en mechanismen - aangevuld met eigen gedachten en vragen vanuit de gender-analyse.

Hoogsteder, Nancy, Franz Kafka: mimesis en geweld - dissertatie Universiteit Utrecht (Maastricht: Shaker Publishing, 2003).


K

Kaptein, Roel, Op de weg der vrijheid. Vertaling van On the way of freedom. With the cooperation of Duncan Morrow. Introduction by René Girard (The Columba Press, 1993). 

Keijzer, Nico De Deense karikaturen: vrije meningsuiting of strafbare godslastering?
--, A Girardian View of the Criminal Justice System.

Keukelaere, Philippe de, Wat Marie Soufferaen in 1695 overkwam, of een verijdeld heksenproces (I) & (II).

Keukelaere, Simon de, "Neurologie en experimentele psychologie: een nieuwe, revolutionaire kijk op nabootsing, intentie en geweld", Het Verstrand 1 (2005): 1, 2-6.

Kloosterboer, Dirk, René Girard bewierookt en verguisdTrouw 30 september 1994.

Koning, Nico, Het is de triomf van de terrorist om als gelijke erkend te worden, Sophie 2015 nr. 6.

Korfage, Joanna, Over de zondebok, de ander en de massa.L

Lascaris, André, De medemens als model en obstakel.
--, Geef vooral de ander de schuld, T. Wibaut-Guilonard lezing (Utrecht, 23 april 2004).
--, New Creation Metaphors?
--, Peace Education.
--, René Girard onder de filosofen.
--, Economies and Human Desire.
--, Naar een klas zonder zondebok.
--, Mimesis and difference, creation and ecology.
--, Vergelding en vergeving in bijbels-theologisch perspectief.
--, Hans Achterhuis over het geweld (2008).
--, Healing symmetries? Paradox and the mimetic theory (2009).
--, Recensie van Erik Buys, Vrouwen, Jezus en rock-'n'roll (2010).
--, Wat is de mimetische theorie van René Girard? Resumé uitgesproken bij het dertigjarig jubileum van de Girard Studiekring (2011).
--, Fragmenten uit Neem uw verleden op: over vergeving en vergelding (1999).

Launspach, Els, Schurk of Zondebok? Confronterende vragen over Shakespeare's Richard III - Theater Schrift Lucifer 8 (2009), 1-16.
--, Reading Shakespeare´s King Richard III against the grain (2009).
--, De donkere kamer van Hermans interview met Sonja Pos naar aanleiding van Dorbeck is Alles! (2010).
--, Lesproject Midzomernacht.
--, Nieuwe vragen over Hamlet, lezing gegeven in De Kapel, Bloemendaal, 19 juni 2016.

Leenman, Bart, Het christendom en mimetische theorie, bachelorscriptie 2020.

Lemm, Robert, Recensie 'Je vois satan tomber comme l'éclair'.
--, Over Joseph de Maistre.

 


M

Maistre, Joseph de, (slot van) De avonden in Sint Petersburg.

Mulder, Frank, Rivaliteit is besmettelijk, interview met Michael Elias over de problematiek in het Midden-Oosten, Trouw 10 mei 2011.
--, Geweld heeft altijd een uitlaatklep nodig, interview met Paul Dumouchel.
--, De eindtijd is begonnen, interview met Benoît Chantre.
--, Menschen zijn geen Brüder, De Groene Amsterdammer 26-1-2016.
--, Menschen worden geen Brüder, Sophie 2015 nr. 6.

 


O

Otten, Willem Jan, Beginzucht: Girard, Lucifer, Petrus, Tweede Girardlezing 4 november 2016.

Oughourlian, Jean, Samenvatting Genèse du désir.

 


P

Pos, Sonja,  Bemiddelaar en zondebok in W.F. Hermans 'De donkere kamer van Damocles', in: Van Beek (1988), 155-71.
--, Het ontstaan van vervolging en geweld, Lust en Gratie 12(1995-1996): pp. 47 -53.
--, Dorbeck is alles! Thema's, motieven en compositie in enkele romans en verhalen van W.F. Hermans, bezien vanuit de theorie van René Girard over navolging, rivaliteit en zondebokmechanisme (Dissertatie Universiteit van Amsterdam, 2007). 
--, The Way to More Insight and Personal Freedom, bijdrage tot For René Girard: Essays in Friendship and in Truth.
--, De donkere kamer van Hermans (2010), interview naar aanleiding van de publieksuitgave van Dorbeck is Alles!
--, Worden als je held - lesbrief in het kader van Nederland leest 2012.
R

Respondeo, Interim no 11, waarin onder andere wordt teruggekeken op de gezamenlijke bijeenkomst met de Girard Studiekring van 10 februari 2018.
--, Interim no 13, het laatste nummer van Interim over de gezamenlijke bijeenkomst met de Girard Studiekring van 21 september 2019.

 


S

Savert, Daan, In het begin was de moord, René Girard en het bloed aan de handen van God.
--, Leesverslag Benoît Chantres The Time Has Grown Short: René Girard or the Last Law (2023).

Schoffeleers, Mathijs, Waarom God maar één been heeft. Naar een poststructuralistische antropologie van de religie. Inaugurale rede (Utrecht: 1991).
--, Twins and unilateral figures in Central and Southern Africa.

Schoffeleers, Mathijs en Michael Elias, De zondebok als ambigue persoonlijkheid: Jefta in: Liber Amicorum Amado Römer (Curaçao:, 1996), 187-204.

Serres, Michel, Samenvatting Respons op intrede-rede René Girard in de Académie française (2005). 

Simonse, Simon, Nature, human nature and the mimetic theory.
--, Recensie Girard, Les origines de la culture.
--, De slaperigheid van koning Fadyet - Regicide en het zondebokmechanisme in de Nilotische Soedan, eerder verschenen in Mimese en Geweld (1988).
--, The burst and the cut stomach -The Metabolism of Violence and Order in Nilotic Kingship, eerder verschenen in Nilo-Ethiopian Studies, vol 2 (1994).
--, Mimesis, Schismogenesis and Catastrophe Theory, eerder verschenen in Synthesis: Chaos in the Humanities (1995).
--, Tragedy, Ritual and Power in Nilotic Regicide, eerder verschenen in The Character of Kingship (2005).
--, Kings and gods as ecological agents, eerder verschenen in Contagion vol. 12-13 (2006).
--, Sacrifice as a Game Changer between Negative and Positive Reciprocity, eerder verschenen in The Ambivalence of Sacrifice (2013).
--, Can we be at peace without sacrifice-copy under scrutiny, eerder verschenen in The Actuality of Sacrifice, Past and Presence (2014).
--, Voorwoord tot Kings of Disaster, door Mark Anspach.
--, Samenvatting Kings of Disaster.
--, The king, focus of suspense, lever of consensus & inventor of the state, Kings of Disaster chapter 1.
--, The metabolism of order and violence - The king's stomach at work, Kings of Disaster chapter 19.
--, Complementary Segmentary Opposition, Early Kingship and the Looming State: Bridging the Dichotomy of African Political Systems, COV&R 2022.
--, The Shilluk Reth: Early King or Head of State? An Inter-Nilotic, COV&R 2022.

Stein, Yoram, artikelen over Girard in Trouw.

Stern, Ernst, Afzien van geweld als machtsmiddel.T

Tol, Anthony, Over René Girard: mimesis, geweld, zondebok, religie. Tweedejaarscollege "Hedendaagse Stromingen in de Wijsbegeerte", Vrije Universiteit Amsterdam, 2007. 


V

Van Coillie, Geert, Nabootsing, rivaliteit en religie.
--, Autarkie en rivaliteit. De homerische held en de schone dood.
--, Homerus' wedstrijd. Rivaliteit, geweld en zondebokdenken bij Nietzsche.
--, Paradigma en paradox: René Girard en de mimetische hypothese in de antropologie in Ethische Perspectieven. Nieuwsbrief van het Overlegcentrum voor Christelijke Ethiek 5 (1995): 4, 151-162.
--, Antigone: Mimetic violence, tragedy and ethics.
--, Homer on Competition: Mimetic Rivalry, Sacrificial Violence and Autoimmunity in Nietzsche.
--, Geweld, autoriteit en dialoog: Aanzet tot een mimetische pedagogiek.

Van Oort-Hall, Melanie, Murder, Suicide and Self-Divinization in the Media Age.
--, 'I teach you the Superman…': Self-Sacrifice and the Alchemical Creation of Nietzsche’s Übermensch.
--, Your Fifteen Minutes of Fame: Facebook and the Mimetic Contagion of Disconnect.
--, Giordano Bruno and his Inquisitor: The Manipulator of Mimetic Rivalry confronts Sainthood in Progress.
--, Dissertation Summary: The Gods of Destruction and the Creation of the New Age: Self-Sacrifice and Self-Divinization in Holistic. Esotericism from Antiquity to Modernity.
--, Heroic Enthusiasts: Spirituality and Nihilism in European Thought.
--, Dissertation and Introduction: The Gods of Destruction and the Creation of the New Age: Self-Sacrifice and Self-Divinization in Holistic Esotericism from Antiquity to Modernity.

Vandenkerkhove, Ibi, René Girards zondeboktheorie en sociaal ostracisme, toegepast op drie moderne romans of: De sociale uitsluiting van de zondebok bij The Secret Scripture, Beloved and The Fixer, Masterscriptie Universiteit Gent, 2010-2011.

Vorstenbosch, Berry, Wat de ander mij aandoet. Emmanuel Lévinas, René Girard en de alteriteit.
--, Against the grain: Mimetic Theory and the case of Boris Godunov.
--, Mimetische Theorie & Le sacre du printemps van Igor Stravinsky.
--, Van Genesis tot Eminem, interview met Erik Buys naar aanleiding van zijn Vrouwen, Jezus en rock'n-roll (2010).
--, Homoseksualiteit als onderdeel van de Schepping, over James Alison.
--, De onderbroken dans: muziek en de afstand tot het sacrale, over Nidesh Lawtoo's The Phantom of the Ego.
--, Derrida, Girard and the involvement of personal life in theory, presentatie COV&R 2014.
--, Writing an afterword on pandemics in 2020, COV&R Bulletin augustus 2020.
--, Wanen en contextzones, tekst uitgesproken op het Webinar Wanen II van de Stichting Psychiatrie en Filosofie.
--, Using Girardian ideas for understanding psychosis, Voordracht bij het panelgesprek over Madness, Religion and Mimetic Theory tijdens de COV&R in Parijs (2023).


W

Weigand, Hans, René Girard.
--, Waarheid en leugen in de roman.
--, Complexe mimetische systemen.
--, Complex Mimetic System, Contagion 2008/2009, nr. 16.
--, Lichaamscultus en rivaliteit, Cahier 'Lijf', Christelijk Studiecentrum ICS, december 2007.
--, De actualiteit van Jezus' offer, verschenen in het Christelijk Weekblad onder de titel: De zondebok betaalt de prijs.
--, Onthullen wat verborgen was: Aanzet tot een mimetische hermeneutiek, verschenen in Soteria 31(1), maart 2014.
--, De mimetische begeerte, verschenen in lustrumbundel van Ichthus Rottedam, Beyond the American dream (oktober 2014).
--, Begeerte heeft ons aangeraakt, Sophie 2015 nr. 6.
--, De onzichtbare hand, RADIX 45(1), 2019.
--, De Japanse steenhouwer, Sophie 2019 nr. 5.

Wiersinga, Herman, Geweld-bevorderend christelijk geloof, lezing Blaise Pascal Instituut VU (1997).
--, Recensie van Ernst Stern, Wat zal men doen?Z

Zonnenberg, Luc, De mimetische theorie en de ontwikkelingen in het onderwijs.