Kringbijeenkomst 26 januari 2024

--> tekst

Op 26 januari zal Nidesh Lawtoo aan de Vrije Universiteit te Amsterdam in de Engelse taal een presentatie geven met de titel Violence and the Unconscious: Girard, Freud and Mimetic Agonism. De tekst die besproken zal worden is 'The "True" Unconscious: Girard to Freud', het eerste hoofdstuk uit zijn onlangs verschenen boek Violence and the Oedipal Unconscious: The Catharsis Hypothesis. Naast zijn visie op de wijze waarop Girard het werk van Freud heeft verwerkt, vinden we in deze tekst ook anekdotes over Lawtoo's persoonlijke ontmoetingen met René Girard en passages over sociale media, een onderwerp dat ook elders in zijn recente werk grote aandacht krijgt.

Sinds begin 2023 bekleedt Nidesh Lawtoo de leerstoel van de moderne/hedendaagse Europese literatuur en cultuur aan de universiteit van Leiden. Inmiddels heeft hij een hele reeks boeken op zijn naam staan, waarvan de gemeenschappelijk noemer is - het plaatsen van de mimetische theorie binnen een groter historisch, filosofisch en cultureel verband. Het is een weg die helemaal teruggaat tot Plato en Aristoteles, en waarbij ook aansluiting wordt gezocht bij 19de eeuwse denkers die aandacht hadden voor het mimetische karakter van de menselijk interactie, zoals Gabriel Tarde en Friedrich Nietzsche. Gaandeweg wordt ook steeds duidelijker, zoals in zijn in 2021 verschenen Homo Mimeticus: A New Theory of Imitation, dat Lawtoo Girard niet in al zijn denklijnen volgt.

De sociale media komen ook volop aan de orde in zijn boek (New) Fascism: Contagion, Community, Myth dat in 2019 is verschenen, en waarin een ander belangrijk actueel thema aan de orde wordt gesteld: de opkomst van populistische bewegingen in Europa en de verkiezingswinst van Donald Trump in 2020. Van dit boek zal in de week van 15 januari bij uitgeverij Noordboek een Nederlandse vertaling van de hand van Berry Vorstenbosch verschijnen.

Homo Mimeticus is ook de naam van het project van de Europese Onderzoeksraad (ERC of European Research Council) waar Nidesh Lawtoo sinds 2017 leiding aan heeft gegeven. De website van dit project herbergt een schat aan informatie voor iedereen die belangstelling heeft voor een theorievorming waarin het begrip 'mimese' een centrale rol speelt.

Kijk hier voor de tekst die op 26 januari 2024 besproken zal worden.