COV&R conferentie 2021 wordt digitaal evenement

Vorig jaar moest de COV&R-conferentie wegens de pandemie worden afgeblazen. Nu, nu de pandemie een jaar later nog steeds heerst, zal de conferentie plaatsvinden in de vorm van een digitaal evenement. Hoewel COV&R 2021 bijzonder zal verschillen van wat de organisatoren van de Purdue University in Indiana – Sandor Goodhart en Thomas Ryba – begin 2020 voor ogen stond, gaat het in principe wel om dezelfde conferentie: Desiring Machines: Robots, Mimesis, and Violence in the Age of AI.

Voor meer informatie over de inhoud van de conferentie verwijs ik naar de website van de COV&R. Inmiddels zijn ook de ‘plenary speakers’ bekend: Jean-Pierre Dupuy, Lefteri H. Tsoukaias, Duncan Morrow, Arkadi Plotnitsky, Paul Dumouchel, Johann Rossouw, Scott Cowdell, Wolfgang Palaver, Pablo Bandera en Eric Gans.

Kringleden die lid zijn van de COV&R hebben inmiddels al diverse aankondigingen in hun mailbox gehad, en zullen ook het dringende verzoek hebben gelezen zich vóór 1 juni aan te melden. Momenteel, zijn er nog niet genoeg aanmeldingen binnen om gebruik te kunnen maken van de faciliteiten van de Purdue Universiteit. Laat iedereen die overweegt deze COV&R te bezoeken zich snel inschrijven, en dat scheelt bovendien nog $ 25,= dollar in het toegangsgeld!

De organisatoren zijn zich er zeer van bewust dat een digitale COV&R een geheel ander soort gebeurtenis zal worden dan de ‘fysieke’ COV&R’s zoals we die uit het verleden kennen. Met name wat betreft het informele gedeelte – van gesprekken in de wandelgangen tot en met koffiepauzes, borrels en etentjes – is het onvermijdelijk dat de COV&R niet in de behoefte zal kunnen voorzien. Niettemin beloven de organisatoren alles uit de kast te halen om ook het informele gedeelte zo goed mogelijk te faciliteren.

Daarnaast bestaat voor groepen geïnteresseerden, die geografisch in een klein gebied wonen (iets wat voor de bezoekers van de Girard Studiekring zeker opgaat) altijd de mogelijkheid zelf iets op touw te zetten, waardoor de COV&R toch iets anders en rijkers kan worden dan vier dagen in je eentje naar een beeldscherm zitten kijken. Binnen de Girardkring zijn daar al gedachten over gaan circuleren.

Onvergetelijk zal COV&R 2021 zeker worden, maar laten we hopen dat het digitale evenement zich enigszins zal kunnen meten met de ‘echte’ COV&R’s waar zoveel kringleden goed herinneringen aan hebben.