Kringbijeenkomsten 2005-2009


2009


16 januari 2009
Berry Vorstenbosch over 'Le sacre du printemps' van Igor Stravinsky

13 maart 2009
Thomas Meijers over mimetische escalatie in het geweld van twee 13-jarige meisjes, met materiaal uit de film Thirteen (2003, regie Catherine Hardwicke).

15 mei 2009
André Lascaris over zijn paper voor COV&R 2009, "Paradox and the mimetic theory"

18 september 2009
Robert Gast over Genesis 22, de Akedat Jitschak 'binding van Isaak' of  (chr.) offer van Abraham.

13 november 2009
Frits Bakker presenteert zijn artikel "Reorganisatie als Ritueel" over de herkenbaarheid en toepasbaarheid van Girards hypotheses in een organisatie.2008


25 januari 2008
Thérèse Onderdenwijngaard, "Catastrophe and conversion".

14 maart 2008
Bespreking zaak-Holloway vanuit mimetisch perspectief. 


9-12 april 2008
 
Analysing Cases of Mimetic Violence, workshop Florence, Italy.

23 mei 2008
Joost Dupont over de verschillen in verklaren en verstaan bij Ricoeur en Girard. 


12 september 2008
Bespreking van Jean-Michel Oughourlian, Genèse du désir, Inleiding en hoofdstuk I, 1 (t/m p. 54), Referent: Michael Elias. - Samenvatting.


14 november 2008
Cor Smit over het rabbijnse begrip tesjoeva 'keer, omkeer, bekering, conversie' in relatie tot mimetische begeerte.

12 december 2008
Lezing Robert Hamerton-Kelly, Politics & Apocalypse - A Girardian perspective (in samenwerking met Centrum voor Wetenschap en Levensbeschouwing van de Universiteit van Tilburg.2007


12 januari 2007
Voorbereiding COV&R 2007; bespreking Jan Weenink, Zacheüs... altijd slecht?

16 maart 2007 
Nico Keijzer, A Girardian view of the criminal justice system

11 mei 2007
Els Launspach, Shakespeare's Richard III: een poging tot ontmythologisering (Engelse tekst).


4 juli (VU) en 5-8 juli
(Soesterberg, Kontakt der Kontinenten) COV&R 2007.


14 september 2007
Hans Weigand, Complexe mimetische systemen.

26 oktober 2007
Gemeenschappelijke bijeenkomst met de Levinas studiekring. (Utrecht, Drift 6), 10.00-14.00 u. * Joachim Duyndam (LSK), De complementaire perspectieven van Levinas en Girard, * Michael Elias (GSK), 'Jetser hara' en mimetische begeerte, * Marcel Poorthuis (LSK), Uitverkiezing als remedie tegen geweld, * Wiel Eggen (GSK), Worsteling met het slachtoffersyndroom.

16 november 2007
Voortzetting bespreking Les origines de la culture H6, "Méthode, évidence et vérité", pp. 207-248. Referent: Guido Heidendal. 
2006


13 januari 2006
Verslag van de zitting van de Académie française (15 december 2005) door Jan Geerts en bespreking van de redes van René Girard en Michel Serres. 

10 maart 2006
"Source et critique de la théorie: de Frazer à  Lévi-Strauss", in: René Girard, Les origines de la culture [samenvatting] (Paris: Desclée de Brouwer, 2004), pp. 185-206. Referent: Ineke van Wetering.

19 mei 2006
Over les soixante-huitards en cultuurrelativisme n.a.v. rede Girard Académie française, notitie Jan Gunning en stukken deelnemers.

15 september 2006
Terugblik COV&R conferentie Ottawa, vooruitblik COV&R 2007 (door onze studiekring te organiseren; discussiebijdrage Wiel Eggen).  

17 november 2006.
Over het democratiebegrip bij Girard, n.a.v. hoofdstuk IX, "La démocratie" in: Quand ces choses commenceront... Entretiens avec Michel Treguer (Paris: Arléa, 1994). Duitse vertaling Wenn all das beginnt (= Beiträge zur mimetischen Theorie 5) (Thaur: Druck- und Verlagshaus Thaur; Münster: LIT Verlag, 1997). Referent: Philip van Wijk.2005


14 januari 2005
"Introduction" en H1 "La vie de l'esprit" pp. 1-60 van René Girard, Les origines de la culture (Paris: Desclée de Brouwer, 2004).  Referent: Hubert Darthenay.

18 maart 2005
H2 "Une théorie sur laquelle travailler", pp. 61-102. Referent: Michael Elias


20 mei 2005
H3 "Le scandale du christianisme", pp. 103-141. Referent Herman Wiersinga


16 september 2005
H4 "L'homme, un animal symbolique", pp. 143-184. Referent: Martijn Leopold


11 november 2005
Over Scott R. Garrels, Imitation, Mirror Neurons, & Mimetic Desire. Referenten: Luc Zonnenberg en Thérèse Onderdenwijngaard