Girardlezing

Voor iedereen die zich eens wil laten inspireren door het gedachtengoed van de Mimetische Theorie, heeft de Girard Studiekring in samenwerking met de Vrije Universiteit (waar René Girard in 1985 een eredoctoraat ontving) een tweejaarlijkse lezing uitgeroepen. De eerste Girard Lezing op 14 november 2014 wordt gegeven door Hans Achterhuis, naar aanleiding van het recentelijk verschenen boek dat hij samen met Nico Koning heeft geschreven: De kunst van het vreedzaam vechten

Opvallend kenmerk van Girards denken is de aansluiting bij de alledaagse menselijke werkelijkheid van liefde en haat, jaloezie en verdriet, rivaliteit en geweld. Van zijn inzichten wordt dankbaar gebruik gemaakt door schrijvers als Milan Kundera en Tommy Wieringa en door denkers als Charles Taylor, Julia Kristeva en Peter Sloterdijk, om maar enkelen te noemen. Bijzonder is hoe Girard op geheel eigen wijze ingaat op misschien wel een van meest gevoelige terreinen in de modern samenleving, de relatie tussen wetenschap en geloof, en daarin een weg vooruit wijst.

De mimetische theorie kan vanuit allerhande invalshoeken worden benaderd, en bij iedere invalshoek zullen er steeds weer een paar van de vele en soms hoge pretenties die deze theorie aankleven sneuvelen. Wat in elk geval overeind blijft is exegese en inspiratie. René Girard is een groot tekstuitlegger. Teksten die onder zijn oog vallen - literaire teksten, historische, antropologische, religieuze teksten, en, in iets mindere mate misschien, filosofische en theologische teksten - blijken teksten te zijn die talloze schatten herbergen en wendingen kennen die je als argeloze lezer nooit eerder had gezien. Met de tweejaarlijks terugkerende Girard Lezing hoopt de studiekring een bijdrage te leveren aan de langzaam doch gestaat groeiende belangstelling voor de Mimetische Theorie en het debat hierover.