Activiteiten 2013

Uitgeoefende activiteiten 2013

In de loop van 2013 heeft de SGS een vijftal studiebijeenkomsten georganiseerd. Voor een overzicht kijk hier.  

Op 1 maart 2013 heeft de SGS een “kringdag” georganiseerd. Naast het uitwisselen van beleidsinformatie tussen bestuur en leden, werd op deze dag de gelegenheid geschapen aan alle leden uit te leggen op welke manier zij zich persoonlijk bij de Mimetische Theorie betrokken voelen.

Hans Achterhuis en Nico Koning hebben de SGS het verzoek gedaan te reflecteren over het boek over geweld dat in 2014 gepubliceerd zal worden. Binnen de SGS is een debat gevoerd en de terugkoppeling naar de auteurs vond plaats in de vorm van een extra bijeenkomst op 10 oktober 2013. Om meer hierover te lezen klik hier.

Er zijn initiatieven ontwikkeld met als doel lesmateriaal voor de mimetische theorie te creëren voor leerlingen in het middelbare onderwijs. Daarbij worden ook de mogelijkheid onderzocht om met behulp van de internationale contacten tot een curriculum te komen.

De SGS is vertegenwoordigd in de board van COV&R. In 2013 werd Thérèse Onderdenwijngaard opgevolgd door Joachim Duyndam.