Kringbijeenkomsten 2023

24 november 2023

Op de COV&R van de afgelopen zomer in Parijs gaf Wolfgang Palaver een presentatie over de toekomst van de mimetische theorie. Hij merkte op dat de belangstelling voor het werk van René Girard vanuit diverse academische disciplines groeiende is en dat de mimetische theorie ook buiten haar academische oevers aan het treden is. Dit heeft ons doen besluiten voor de bijeenkomst van 24 november een aantal "werkvelden" te noemen waarover in de bijeenkomst minipresentaties zullen worden gegeven en worden besproken. Eventueel kunnen aan de hand daarvan plannen worden gemaakt voor kringbijeenkomsten in de toekomst.
--> tekst

 

30 september 2023 Studiedag: Geestelijke helling van een verdeeld Europa

De  theologe des vaderlands van dit moment, Katya Tolstoya, doet onderzoek naar post-traumatische samenlevingen als professor aan de VU, is van Russische afkomst, en spreekt over de ervaring van depersonalisatie in oorlogsomstandigheden en concentratiekampen. Telkens blijkt het ongelooflijke feit dat mensen zozeer ontdaan kunnen worden van de persoon die ze zijn, dat ze van hun menselijkheid zelve beroofd zijn. Wat betekent dat? Op de achtergrond van de lezing van Tolstaya, die in de ochtend zal plaatsvinden, staat het conflict tussen Oost en West. Oekraïne is het slachtoffer geworden van tegengestelde opvattingen van menselijk samenleven en de ontsporing van de communicatie daartussen. In de middag zal er verder op dit onderwerp worden ingegaan met presentaties van Otto Kroesen en Wiel Eggen.
-->tekst

 

26 mei 2023

Tijdens deze bijeenkomst zal Benoît Chantres The Time Has Grown Short: René Girard or the Last Law worden besproken. Benoît Chantre is de gesprekspartner in René Girard's Achever Clausewitz (Battling to the End) en heeft sinds het overlijden van Girard in 2015 verscheidene publicaties het licht laten zien. In The Time Has Grown Short werkt Chantre een aantal gedachten uit die in de gesprekken in Achever Clausewitz naar boven zijn gekomen en gaat hij verder in op Paulus' brief aan de Romeinen. In het COV&R Bulletin van februari 2022 heeft Anthony Bartlett een recensie van dit boekje geschreven. Voor de bijeenkomst van de Girardkring zal Daan Savert deze tekst inleiden
-->tekst

 

31 maart 2023

Michael Elias en Maarten Knoester zullen een inleiding geven op William Shakespeares As You Like It. Girard besteedt aandacht aan deze komedie in het tiende en elfde hoofdstuk van zijn Shakespeare-boek Het schouwspel van de afgunst. Michael Elias en Maarten Knoester hebben eerder een voordracht over dit onderwerp gegeven voor de Littéraire Tafel van Sociëteit De Witte in Den Haag.
--> tekst

 

27 januari 2023 

Tijdens deze bijeenkomst zal ingegaan worden op de ecologische crisis. Twee van de artikelen die dienen als voorbereiding voor deze bijeenkomst verschenen in december 2022 in het themanummer "50 jaar Grenzen aan de Groei" van het blad Soϕie: “Grenzen aan de groei: een Girardiaanse analyse” van Hans Weigand en “Een eind maken aan de groei is ook een daad van geloof” van Paul Schenderling. Een andere tekst waar we aandacht aan besteden is “Archaic religion and the eco – nomos” van Wiel Eggen. 
--> tekst