2021

29 januari 2021

Per Grande over Desire: Flaubert, Proust, Fitzgerald, Miller, Lana Del ReyDit boek is afgelopen zomer verschenen bij de MSUP. Deze bijeenkomst vervangt de gecancelde bijeenkomst van 27 maart 2020 met een zoomsessie.

 

De latere kringbijeenkomsten voorjaar 2021 zijn gepland voor 26 feb, 26 maart, 30 april en 28 mei.

Hiervan zullen drie sessies gewijd worden aan Oedipus. Er zal naar Oedipus gekeken worden vanuit een dramatisch en antropologisch oogpunt en er zal aandacht worden besteed aan de teksten waarin Girard over Oedipus schrijft. Ook komen teksten in de COV&R zending The Oedipus ‘Casebook’ aan bod. 

Eén van de vier voorjaarsessies zal gaan over de dialoog tussen de mimetische theorie en de Islam.