Teksten Kringbijeenkomsten

Via deze pagina kunnen de bestanden voor de kringbijeenkomsten gedownload worden. 

 

30 okt 2020 - Hans Weigand - Artikel uit Contagion 16 2008/2009, en een artikel in het Nederlands geschreven voor deze bijeenkomst. Download.   

25 sept 2020 - Tom Holland - fragmenten uit Dominion, HeerschappijDownload.  

31 juli 2020 - Berry Vorstenbosch - 'Writing an afterword on pandemics in 2020'. Download

03 juli 2020 - Paul Dumouchel - Living with RobotsDownload.

19 juni 2020 - Introductie feedback-loops. Download.

05 juni 2020 - Slavoj Žižeks verhouding tot het christendom. Zie het artikel van Erik Buys Slavoj Žižek on Christianity and Atheism op zijn Mimetic Margins en een fragment uit Žižeks God in PainDownload

10 apr 2020 - René Girard's artikel 'The Plague in Literature and Myth'. Download.

31 jan 2020 - René Girard, 'Het religieuze, de ware mensgeleerdheid'. Vertaling van Le religieux, vrai science de l’homme’, uit La conversion de l’art, 2008. Download.

22 nov 2019 - Politieke Correctheid. Download.