Teksten Kringbijeenkomsten

Via deze pagina kunnen de bestanden voor de kringbijeenkomsten gedownload worden. 

05 juni 2020 - Slavoj Žižeks verhouding tot het christendom. Zie het artikel van Erik Buys Slavoj Zizek on Christianity and Atheism op zijn Mimetic Margins en een fragment uit Žižeks God in PainDownload

10 apr 2020 - René Girard's artikel 'The Plague in Literature and Myth'. Download.

31 jan 2020 - René Girard, 'Het religieuze, de ware mensgeleerdheid'. Vertaling van Le religieux, vrai science de l’homme’, uit La conversion de l’art, 2008. Download.

22 nov 2019 - Politieke Correctheid. Download.